สัญญาเช่าบ้านกฏใหม่ กฏข้อกำหนดใหม่

สัญญาเช่าบ้านกฏใหม่ ในเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง แม้กระนั้นหนึ่ง ในเรื่องที่ น่าจะใกล้ตัว ทุกคนมาก ก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านภูเก็ตราคาดี

สัญญาเช่าบ้านกฏใหม่

ซึ่งมีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ ฉบับนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันมองดูไปพร้อมเพียงกันจ้ะ

สัญญาเช่าบ้านใหม่

ย้อนอดีตข้อปฏิบัติเช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินไป

ขอย้อนอดีต กันนิดเดียวนะคะ แต่ก่อน การให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่ารายย่อย หรือ รายใหญ่ ประเภทที่ เป็นการ ประกอบธุรกิจ เช่น อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

อยู่ภายใต้กฎข้อปฏิบัติของประมวล กฎหมายแพ่ง รวมทั้ง การค้าขาย บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐาน อยู่บน ความรู้ความเข้าใจ ที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ รวมถึง มีฐานะ เท่าเทียม สำหรับในการเข้าทำ กติกา”

แม้กระนั้นเนื่องจากกฎเกณฑ์ฉบับนี้ ประกาศใช้ มานานแล้ว ไม่ทันต่อ สภาพสังคม รวมทั้ง เศรษฐกิจ ในช่วงเวลานี้ ทำให้ ผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ มีความ เหนือกว่า ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าใน หลายด้าน

บรรดา ผู้มีอำนาจ บัญญัติกฎหมาย ก็เลยมีข้อคิดเห็นว่า ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ นั้นจำเป็นต้อง ควรจะมีกฎ กฏเกณฑ์พิเศษ เข้าควบคุม เพื่อลด ความเป็นต่อ ของผู้ประกอบ ธุรกิจ และก็ สร้างความ เป็นกลาง แก่คนซื้อ เยอะขึ้นก็เลยได้ออก “ประกาศ คณะกรรมการ เกี่ยวกับ กติกา วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

เรื่อง ให้ธุรกิจ การให้เช่า อาคารเพื่อ อาศัย เป็นธุรกิจ ที่ควบคุม คำมั่นสัญญา พ.ศ. 2561” หรือเรียก ง่ายว่า เป็นคำมั่นสัญญา เช่าห้อง ข้อบัญญัติใหม่ ที่เราจะมา ทำความเข้าใจกันจ้ะ

หลักใหญ่ สาระสำคัญ ของกติกา เช่าห้อง ข้อกำหนดใหม่ ประกาศ ฉบับนี้หมายคือสร้างความ เที่ยงตรง แก่ลูกค้า โดยจะใช้ บังคับกับ เฉพาะผู้ ประกอบธุรกิจ ซึ่ง หมายความ ถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ อาศัยอยู่ วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

โดยมี สถานที่ ที่แยก ให้เช่า ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป และก็ ห้องพัก บ้าน ห้องชุด อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ ในอาคารเดียวกัน หรือ หลายอาคาร รวมกัน แม้กระนั้นไม่และก็ หอพัก และ อพาร์เม้นท์

สัญญาเช่าบ้านกฏใหม่

สรุปข้อความสำคัญที่ผู้เช่าควรรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่าบ้าน กฎข้อบังคับใหม่ ฉบับใหม่นี้ มีหลายส่วน ที่เอื้อต่อ คุณค่า ของผู้เช่า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอสรุปเนื้อหาให้ดังนี้

สัญญาเช่า จะต้องใช้ภาษาไทย ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ลายลักษณ์อักษร ไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว

ต้องระบุ รายละเอียด เกี่ยวกับ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้ง และ รายละเอียด ของเงิน ที่ให้เช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้ แสดงหนทาง และจากนั้นก็ ขณะ จ่ายด้วย

ผู้ให้เช่า จำเป็นต้องส่งใบแจ้งหนี้ ล่วงหน้า ให้แก่ผู้เช่า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ผู้ให้เช่า จำเป็นที่จะต้องคืนเงินรับประกัน ในทันทีทันใด เมื่อสัญญาเช่า สิ้นสุดลง

ผู้เช่า สามารถเลิกกติกา โดยทำเป็นหนังสือ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่จึงควร ไม่ค้างค่าเช่า แล้วก็ มีเหตุจำเป็น

เหตุผิดสัญญา ที่ทำให้ผู้ให้เช่า บอกยกเลิกกติกาได้ จำเป็นจะต้องชี้เฉพาะ ด้วยอักขระ ที่ชัด กว่าประเด็นหลักอื่น รวมทั้ง ก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่า จำเป็นต้องแจ้ง ผู้เช่า เป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติ ตามคำมั่นสัญญาล่วงหน้า ขั้นต่ำ 30 วัน

ผู้ให้เช่า จะต้องมอบคำมั่นสัญญา ให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ

ห้ามนอกเหนือจาก หรือ นิยามยอมสารภาพ ของผู้ให้เช่า ไว้ภายในสัญญาเช่า

ห้ามเรียกเก็บ ค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ห้ามเรียกเก็บ เงินประกันเกิน 1 เดือน

ห้ามเจาะจง ให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าจบ

ห้ามให้สิทธิ ผู้ให้เช่า เข้าตรวจสอบ ทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ห้ามผู้ให้เช่า เรียกเก็บ ค่าสาธารณูปโภค เกินกว่าอัตรา ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ห้ามผู้ให้เช่า ห้ามไม่ให้ ผู้เช่า เข้าใช้ประโยชน์ ในสินทรัพย์ หรือ เข้าไปในสถานที่เช่า เพื่อยึด หรือ ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า

ห้ามกำหนด ให้สิทธิผู้ให้เช่า เรียกค่าต่อสัญญา เช่าจากผู้เช่ารายเดิม

สรุป

เพื่อปกป้องรักษาปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในคราวหน้า เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็คงจะกำหนดเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการเช่าทั้งยังค่าใช้สอย ข้อตกลง พร้อมกฎข้อบังคับต่างๆให้แจ้งชัด พร้อมกับเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบบริบรูณ์ด้วย