เอกสารใช้กู้บ้าน เอกสารกู้ซื้อบ้านขอสินเชื่อบ้านไม่ยาก

เอกสารใช้กู้บ้าน ภายหลังเดินทางหาที่พักอาศัยอยู่พักหนึ่ง ในบรรดาตัวเลือกทั้งปวงคนซื้อจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในสุดท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็วรวมทั้งการใคร่ครวญอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูกและก็ครบบริบรูณ์ วิลล่าภูเก็ต ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถของคนซื้อบ้านมือใหม่ดังเช่นคุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอนกู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด

 • ขั้นตอนที่ 1 จัดแจงเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักอาศัย
 • ขั้นตอนที่ 2 ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านี้กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าใด
 • ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักที่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 4 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (ในเวลานี้คุณอยู่ตรงนี้)
 • ขั้นตอนที่ 5 กู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำเช่นไร

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นคนใดกัน รวมทั้งอาศัยอยู่อยู่ที่ไหน

เอกสารในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจะต้องเตรียมการเพื่อยื่นประกอบกิจการพินิจขอสินเชื่อมีดังนี้

 • 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ตระเตรียมให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 • 2. ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งก๊อบปี้ทุกหน้า
 • 3. ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ให้ตระเตรียมใบลงบัญชีแปลงชื่อแล้วก็สกุล ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา ใช้ทั้งปวงไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 • 4. กรณีแต่งงาน ตระเตรียมทะเบียนสมรส ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 • 5. กรณีหย่า ตระเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 • 6. กรณีคู่ชีวิตเสียชีวิต จัดแจงมรณะบัตรของคู่ชีวิต วิลล่าในป่าตอง อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 • 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่ชีวิต จัดเตรียมใบแจ้งความแยกกันอยู่ ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งสมรรถนะสำหรับเพื่อการผ่อนหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ บ้านสไตล์มินิมอล รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ให้ตระเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. ใบรับรองค่าจ้างรายเดือน ฉบับจริง
 • 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา
 • 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 • 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด บ้านวิลล่าภูเก็ต ให้ตระเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
เอกสารใช้กู้บ้าน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการซื้อขาย บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการลงทะเบียน
 • 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน ทั้งยังบัญชีส่วนตัวแล้วก็บัญชีธุรกิจการค้า ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 • 3. บัญชีธนาคารบัญชีเดินสะพัดที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ซื้อวิลล่า ภูเก็ต แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 • 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจ อาทิเช่น รูปธุรกิจ 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้และก็สินทรัพย์อื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา
 • 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ นักออกแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับเพื่อการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้ยืมเงินไปซื้อนั้นมาเป็นประกัน ด้วยเหตุดังกล่าวเอกสารที่แสดงเนื้อหาหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 • 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการซื้อขาย ฯลฯ ให้จัดแจงสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ถ่ายเอกสารทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 • 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องเช่า ให้ตระเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อำเภอช. 2) ถ่ายเอกสารทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 • 3. แผนที่ตั้งอย่างสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
 • 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 • 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย แล้วก็คำสัญญาเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 • 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากโครงงานจัดแบ่ง ให้จัดแจงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แล้วก็ใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 • 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้นว่า สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุมัติก่อสร้างบ้าน ใบคำขอร้องเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนเตรียมเอกสารในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต และก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ด้านการเงิน ตามกรรมวิธีการแล้วก็เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจากตระเตรียมเอกสารทั้งสิ้น เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรจะสำรวจเอกสารอีกรอบ เพื่อความมั่นใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน นั้นถูกจัดเตรียมไว้อย่างแม่นยำ และก็ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ทั้งยังเอกสารที่อยากต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นชื่อการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผู้ขอสินเชื่อจะจัดเตรียมเอกสารครบสมบูรณ์ตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมอีก ประกอบกิจการตรึกตรองอนุมัติสินเชื่อ บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต ในกรณีแบบนี้ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติการนำเอกสารส่งต่อข้าราชการสินเชื่อข้างใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของกรรมวิธีพินิจ

เกี่ยวกับเอกสารใช้กู้บ้าน

สรุป

สำหรับคนที่กำลังจัดแจงกู้ซื้อบ้าน สามารถมองอัปเดตอัตราค่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เทียบดอกของแต่ละแบงค์กันก่อนที่จะคิดที่จะตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อบ้านเหมาะนี่