ออกแบบห้องนั่งเล่น

ออกแบบห้องนั่งเล่น สวยๆ ด้วยโทนสีสบายตา

ออกแบบห้องนั่งเล่น ห้องนั่งเล่นคือ พื้นที่ใช้สอยส่วนสำคัญ ในบ้านที่บ่งบอกถึงการเป็นสัตว์สังคม ของมนุษย์อย่างชัดเจน คือห้องรับแขก ซึ่งโดยมากหากไม่ใช่บ้านที่มีพื้นที่มาก ก็จะหมายความรวมถึงห้อง นั่งเล่นและห้องพักผ่อนดูหนังฟังเพลงในพื้นที่เดียวกัน

การรวมลักษณะการใช้สอย ระหว่างการต้อนรับแขก ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนสาธารณะ เข้ากับห้องนั่งเล่นซึ่ง เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับเจ้าของบ้าน ทำให้แนวทางการ ออกแบบห้องรับแขก และนั่งเล่นจำเป็นต้องมีความผสมผสานระหว่างความเป็นส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนหย่อนใน ของคนในบ้าน รองรับและส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ ของสมาชิกในบ้านได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นสาธารณะที่ให้ความรู้สึก ต้อนรับเมื่อมีผู้มาเยือน

ขนาดของห้องรับแขกในบ้านจัดสรร จะขึ้นอยู่กับขนาด โดยรวมของบ้าน เพื่อให้มีความสมดุลกับ จำนวนสมาชิกในบ้าน ใช้เกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกลางๆ สำหรับคนทั่วไป โดยวาง ตำแหน่งห้องรับแขกเอาไว้ในส่วนหน้าบ้าน ติดกับทางเข้าหลัก เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง มีทางติดต่อกับห้องรับประทานอาหาร 

ออกแบบห้องนั่งเล่น สวยๆ ด้วยโทนสีสบายตา

สำหรับบ้านที่มีบริเวณกว้าง ห้องรับแขก อาจถูกออกแบบ ให้เปิดติดต่อกันได้กับพื้นที่นอกชานหรือเฉลียง เพื่อให้สามารถขยายพื้นที่การพักผ่อนหรือรับแขกออกไปสู่ภายนอกได้ด้วย การกำหนดเวลาที่ใช้งาน ห้องนั่งเล่นหรือรับแขก ถ้าเป็นบ้านจัดสรรจะใช้เกณฑ์ พฤติกรรมของคน ส่วนมากซึ่งต้องออกไปทำภารกิจนอกบ้าน ในเวลากลางวัน คือ เวลาช่วงเย็นถึงค่ำในวันธรรมดา

กับช่วงบ่ายถึงค่ำในวันหยุด แต่ถ้าเป็นบ้านที่มี การออกแบบเอง เจ้าของบ้านจะสามารถกำหนดรูปแบบการใช้สอยให้ตรง กับวิถีชีวิตได้เต็มที่ เช่น เจ้าของบ้านบางคนอาจทำงานในเวลากลางคืน พักผ่อนอยู่กับบ้าน ในเวลากลางวัน ชอบความสงบเป็นส่วนตัว ไม่ชอบสังสรรค์ จึงต้องออกแบบ ห้องนั่งเล่นให้อยู่ในตำแหน่งที่สะดวกสบาย ต่อการใช้งานในเวลากลาง วันมากที่สุด อาจวางผังของห้องไว้ในทิศตะวันออก หรือทิศเหนือเพื่อหลบแดดร้อนช่วงบ่าย

หรือบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีทั้งเด็ก และผู้สูงอายุอยู่ร่วมด้วย ก็อาจต้องการพื้นที่ห้องรับแขกนั่งเล่นที่มี ขนาดกว้างขวางมาก เป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถแบ่งส่วนออกเป็นมุมสำหรับ ผู้ใช้งานแต่ละวัยซึ่ง มีพฤติกรรมต่างกัน ให้สามารถอยู่ร่วมในบริ เวณเดียวกันได้ มองเห็นพูดคุยกันได้ แต่ไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวของกันและกัน

ห้องรับแขก และนั่งเล่นของบ้านในปัจจุบันมักจะติดแอร์ เพราะพื้นที่บ้านมีขนาดเล็ก ไม่อำนวยต่อการทำเฉลียง บังแดดหรือช่องเปิดกว้างๆ สู่ภายนอกเพื่อระบายอากาศ รับลมธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ห้องรับแขกที่ดีควรมีการถ่ายเทอากาศที่สะดวก เพื่อความสบาย และสุขอนามัยของผู้อยู่อาศัย ไม่ปิดทึบ ควรมีช่องเปิดทางด้านทิศใต้ เพื่อรับลมเข้า และมีช่องทางระบายลมออก และถ้าไม่อยากให้ห้อง ร้อนในเวลากลางวัน

ไม่ว่าจะเปิดแอร์หรือไม่ก็ตาม ควรวางตำแหน่ง ห้องไว้ในทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ ถ้าจำเป็นต้องวางตำแหน่ง ของห้องไว้ในทิศที่รับแสงแดดมากเช่นทิศตะวันออก ทิศใต้ ควรมีชายคายื่นบังแดด หรือปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ถ้าออกแบบห้องรับแขก ให้เชื่อมต่อกับเฉลียงหรือชาน ควรออกแบบเฉลียงไว้ในทิศเหนือหรือทิศตะวันออก

ขนาดของห้องรับแขกและนังเล่น

ขนาดของห้องรับแขกและนังเล่น

โดยทั่วไปจะถูกออกแบบ ไว้ให้มีพื้นที่อย่างน้อยประมาณ 20 ตารางเมตร เพดานควรสูงไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร รูปทรงของห้อง เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเกือบจะเป็นจัตุรัส มีกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้หลักๆ คือเก้าอี้พักผ่อนหรือโซฟา โต๊ะกลาง สำหรับรับแขกพักผ่อน และดูโทรทัศน์ซึ่ง มักออกแบบให้หันเข้าหาจุดศูนย์กลาง หรือหันหาเคาน์เตอร์โทรทัศน์

แม้ว่าห้องรับแขกจะ เป็นห้องหลักที่คนเข้าถึงบ้าน และเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังห้องอื่นๆ แต่การออกแบบเส้น ทางสัญจรไปส่วนอื่นๆไม่ควรรบกวนการใช้สอยหรือผ่านเข้ามายังกลุ่ม เฟอร์นิเจอร์ส่วนนี้ โดยเด็ดขาด ซึ่งพบมากว่า การออกแบบห้องรับแขก และนั่งเล่นที่ไม่รอบคอบ จะทำให้คนที่เดินเข้าออกต้องเดินผ่านหน้าจอ โทรทัศน์หรือแทรก ผ่านกลางวงสนทนา ทำให้เกิดความไม่สะดวกอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าห้องรับแขก และห้องนั่งเล่นจะเป็นส่วนแรกๆ ที่เข้าถึงภายในบ้าน แต่ในชีวิตประจำวัน ที่เป็นอยู่จริง คนจำนวนมากอาจไม่ต้องการเข้าถึงบ้านโดยผ่านห้องรับแขก เป็นอันดับแรก เพราะห้องรับแขก และนั่งเล่นมักถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ เรียบร้อยสวยงาม แต่เวลาที่คนเรากลับมาถึงบ้านหลังเลิกงานหรือกลับจาก การจับจ่ายซื้อของ

อาจมีข้าวของที่รกรุงรังติดไม้ติดมือเข้ามาซึ่งควรเข้าถึงส่วนครัว หรือหลังบ้านให้เร็วที่สุด ถ้ามีพื้นที่มากพอจึงควรทำทางเข้ารองของบ้าน ที่ไม่ผ่านห้องรับแขกเอาไว้ด้วย

โดยอาจออกแบบโถงทางเข้า ไว้หน้าบ้านก่อนเข้าห้องรับแขก และให้โถงนั้นเป็นตัวกระจายการ สัญจรไปยังส่วนอื่นๆ ด้วยวิธีนี้ก็จะช่วยให้ห้องรับแขกนั่งเล่นมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม มีความสงบ อีกทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนจากการเปิดประตู เข้าออกตลอดวัน

ซึ่งตอบรับกับวิถี ชีวิตของคนไทยเราที่จะต้องวางข้าวของ และถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การมีโถงทางเข้าก่อนมาถึงห้องรับแขกก็ จะเป็นจุดพัก ถอดรองเท้า จุดกรองความร้อน กรองฝุ่น กรองเสียง ที่จะเข้าไปรบกวน ส่วนพักผ่อนรับแขกหรือดูทีวี

แบบห้องนั่งเล่นและห้องครัว สีสันสบายตา

แบบห้องนั่งเล่นและห้องครัว สีสันสบายตา

แบบห้องนั่งเล่น และห้องครัวห้องนี้ คงจะทำให้ทุกคนชื่นชอบ ด้วยการตกแต่งด้วยโทนสีแสนสบายตา อย่างเช่น สีเขียว สีน้ำตาลอ่อนแกมส้ม และสีฟ้าอ่อนๆ อีกทั้งรูปแบบในการจัด วางตำแหน่งต่างๆ ยังดูสวยงาม ไม่อึดอัด แม้ภายในห้องจะมีทั้งมุมนั่งเล่น และครัวไว้ทำอาหารก็ตาม ผนังสีฟ้าอ่อน ผนังสีเขียวในบาง ส่วนเข้ากันได้ดีมากๆ โซฟาโค้งที่วางอยู่ กลางห้องแค่แรกเห็นก็รู้สึกได้ ถึงความผ่อนคลาย

มุมด้านหลังห้องจัดไว้ เป็นส่วนของครัวเล็กๆ เคาเตอร์ไม้สีน้ำตาลอ่อนผสมกับหินอ่อนสีขาว พื้นปูด้วยกระเบื้องสีเขียว แสงสว่างจากทั้งโคมไฟ หลอดไฟ ทำให้ทั้งห้องดูสวยงาม และสบายตามากยิ่งขึ้น เนื้อหาสำคัญ คลิก!!

เฟอร์นิเจอร์ในห้องนั่งเล่น ห้องรับประทานอาหาร จะเน้นรูปทรงที่มีความโค้งมน เพื่อให้เกิดความอ่อนโยน เป็นกันเองในยามพักผ่อน ส่วนเคาน์เตอร์ในห้องครัว วางผังแบบรูปตัว U ชิดติดผนัง ทอปสีขาวสะอาดสะอ้าน หน้าบานไม้สีน้ำตาลอ่อน ๆ เข้ากับสีของผนัง และเฟอร์นิเจอร์ในมุมนั่งเล่น

บรรยากาศภายใน ห้องดูผ่อนคลาย เพราะการผสมผสาน ระหว่างสีสันโทนธรรมชาติ รวมถึงแสงสว่าง ที่ได้จากภายนอก และแสงประดิษฐ์จากโคมไฟ หลอดไฟภายใน ลวดลายของผ้าม่าน พื้น และวอลเปเปอร์ก็มี ส่วนสำคัญที่ทำให้ห้องมีชีวิตชีวา และดูมีมิติมากยิ่งขึ้น ส่วนผสมที่ลงตัว ทุกสัดส่วนภายในห้องนี้ ช่วยให้การอยู่อาศัยในแต่ละวัน เป็นช่างมีความสุขจริง ๆ

ตกแต่งห้องนั่งเล่น

ตกแต่งห้องนั่งเล่น

ถ้ามีโอกาสเป็นเจ้าของพื้นที่ริมชายหาด ทุก ๆ วันคงจะเป็นเหมือนสวรรค์บนดิน เมื่อได้ใช้ชีวิตซึมซับกลิ่นไอทะเล ชมท้องฟ้า มองดูเกลียวคลื่นที่สวยงามระยิบระยับ และก็คงจะดียิ่งขึ้นถ้ามีพื้นที่ทำอาหารอร่อย ๆ ระหว่างนั่งทอดสายตามองวิว เย็น ๆ มีไวน์เย็น ๆ จิบพร้อมกับคนคู่ใจ ก่อนที่จะเข้านอนอย่างเป็นสุข เท่านี้ก็ไม่ต้องเอาอะไรมาแลกแล้ว เนื้อหานี้ “บ้านไอเดีย” มีการตกแต่งห้องนั่งเล่นจิบไวน์ริมทะเลที่เรียง่ายแต่ผ่อนคลายมาเป็นกำลังใจให้อีกเช่นเคย

พื้นที่นั่งเล่นที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิต ห้องนั่งเล่นที่เห็นนี้เป็นเหมือนสถานที่หลบภัยขนาด 120 ตารางเมตร ที่สร้างอย่างเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความโปร่ง สบาย มีฟังก์ชันที่ชวนให้มาพักผ่อนให้สบายกาย พร้อมสวนหลังบ้านติดทะเลที่จะต้อนรับผู้มาเยือนให้ประตูเปิดสู่วิญญาณอิสระ ชาร์ตพลังใจให้เต็มพื้นที่และกลับไปอย่างมีพลังชีวิต

ส่วนพื้นที่ในอาคารจะประกอบด้วย มุมนั่งเล่นและนอนเล่น ห้องเก็บไวน์ ห้องน้ำ รอบ ๆ เป็นผนังกระจกเปิดออกได้กว้าง ขยับเดินมาด้านหน้าอีกนิดจะเป็นโซนใช้งานกึ่งกลางแจ้งที่มีหลังคาคลุมต่อเนื่องจากห้องนั่งเล่น เป็นครัวที่มีเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร เตาปรุงอาหาร และโต๊ะทานอาหารท็อปไม้เก่าตัวยาวที่รองรับการใช้งานได้มากกว่า 10 คนในคราวเดียว ออกแบบบ้านโมเดิร์น ล้ำยุคล้ำสมัย เน้นความหรูหรา

ชีวิตดี ๆ ที่มีทะเลเป็นเพื่อน

ชีวิตดี ๆ ที่มีทะเลเป็นเพื่อน

สถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย เปิดกว้างเชื่อมต่อกับภูมิทัศน์ธรรมชาติรายล้อมที่น่ามอง มีสวนผักและสนามหญ้าสวยงามที่ออกแบบโดยศิลปินภูมิทัศน์ Sinthia Ferrari จากมุมนี้ไม่ไกลออกไปจะค่อย ๆ ไหลลงทะเลปลดปล่อยสิ่งที่ครุ่นคิดติดค้างระหว่างวันให้ค่อย ๆ ฟุ้งกระจายไปอยู่ในอากาศแล้วหายลงไปสู่ทะเล

ห้องนั่งเล่นมีผนังด้านในที่เป็นแผ่นไม้ติดตั้งบานหมุนคลุมด้านหน้าเพียงส่วนหนึ่ง เพื่อปกป้องภายในจากแสงและเพิ่มความเป็นส่วนตัวเมื่อต้องการนอนพักผ่อน ส่วนของผนังและเพดานเกือบทั้งหมดใช้ไม้สีน้ำตาลเข้ม แต่มีด้านหนึ่งที่ตกแต่งด้วยปูนปลาสเตอร์สร้างลายให้เห็น Texture

ขณะที่ปูนยังเปียก ทำให้นึกถึงการออกแบบบ้านในอดีตของบราซิล หลังคาลาดเอียงช่วยเพิ่มความโปร่งสบายให้ที่พักอาศัยโดยค่อยๆ เพิ่มระดับไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดสูงสุดที่ 4.5 เมตร ซึ่งจะทำให้บ้านดูสูงแต่ไม่เวิ้งว้าง ความลาดเอียงยังช่วยให้บ้านระบายน้ำฝนได้ดี

บนผนังด้านหลังบิลต์ตู้หนังสือขนาดใหญ่และชั้นวางโชว์ของตกแต่งของสะสม ให้เจ้าของบ้านซึมซับงานศิลปะและศิลปวัตถุเก่าๆ ที่เต็มไปด้วยความทรงจำ เข้ากันได้ดีกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานระหว่างงานโมเดิร์นกับ Mid century ให้ออกมามีความร่วมสมัย เช่น โซฟาสีเทาตัวใหญ่ดีไซน์เรียบ ๆ จัดเข้าคู่กับโต๊ะ Amorfa

โดยสถาปนิก Arthur Casas, เก้าอี้เท้าอาร์มแชร์ Ouro Preto ที่ดูเหมือนเก้าอี้เปลนอน ออกแบบโดย Jorge Zalszupim และเก้าอี้หนังตัวหนาสีน้ำตาลรุ่น MP41 จาก Lafer ที่ทำให้บ้านบอกเล่าเรื่องราวของผู้ใช้ได้อย่างชัดเจน